• head_banner_01

Pestisid Aralıq

  • Pestisidlər Tətbiqinə/Arasına görə təsnif edin

    Pestisidlər Tətbiqinə/Arasına görə təsnif edin

    Məhsulun Adı Kimyəvi Quruluş CAS № 2-Butil-1,2-benzisotiyazolin-3-on 4299-7-4 4-Hidroksibenzil spirt 623-05-2 2,2-Dimetilbutirilxlorid 5856-77-9 N,N-Dimetilsimin 98-94-2 N,N-Dimetilbenzilamin 103-83-3 Pentametildietilentriamin 3030-47-5 1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazin 15875-135 Bis(2-dimetilaminoetil) efir 3033-62-3 3,5-Dimetilpiperidin 35794-11-7 N,N,N...